Ekspertise

LARGE GROUP FACILITATION

Jeg er specialist i large group facilitering: Jeg faciliterer traditionelle konferencer, oplevelseskonferencer, Open Space konferencer. Jeg anvender fx Fish Bowl, Cafe Seminar og Psykodynamisk Storgruppe som værktøjer og er særligt optaget af gruppedynamikker i store grupper.


MENTALISERING

Jeg har specialiseret mig i procesledelse med inspiration fra den mentaliseringsbaserede tilgang. Mentalisering er et kraftfuldt udvidet empatibegreb og kan beskrives som det at se andre indefra og sig selv udefra. Jeg har i min masterafhandling arbejdet med at kombinere den mentaliseringsbaserede gruppeterapi (MBT-G) med procesledelse.


FACILITERING MED KROPPEN

Jeg trækker på vurderingsøvelser af Katrin Byreus, Active Reviewing teknikker af Roger Greenaway samt visuelle og æstetiske værktøjer for at bringe organisationers og gruppers kropslige og æstetiske intelligens i spil og frigøre samarbejdspotentialet.

EVENTLEDELSE OG
-PRODUKTION

Som konferencier eller eventleder stager jeg ansvar for rummet og giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i indholdet. Jeg tager ansvar for tid, rum, hovedopgave og logistik koblet med en særlig sensitivitet for gruppens psykologiske og biologiske behov.


ORGANISATIONSPSYKOLOGISK OPMÆRKSOMHED

Det psykodynamiske bevidsthedsapparat som jeg trækker på hviler på den åbne systemteori og har et dobbelt fokus: Dels på gruppens hovedopgave med grænser, roller og opgaver og dels på de relationelle og følelsesmæssige processer der udspiller sig under overfladen, forskellige former for forsvar mod angst. På denne baggrund kan jeg hjælpe grupper til at rumme følelser og opretholde kontakt, nærvær og samarbejde.


DELTAGELSENS DRAMATURGI

I mit arbejde med processer har jeg ofte et stærkt fokus på relationer og deltagerinvolvering. Jeg trækker på et oplevelsesbaseret og æstetisk læringssyn, hvor sanserne går forud for sproget. Jeg er optaget af deltagelse som tilknytningsfænomen og som lærings- og dannelsesproces – og har fokus på forskellige deltagelsespositioner fra bla. modtagelse til aktivering, interaktion, co-creation til audience-as-artists.